Student Blog

2014-2015学年度下学期炸金花棋牌游戏可以提现师大金花第5周活动安排

2014-2015学年度下学期炸金花棋牌游戏可以提现师大金花各周活动安排

5(2015年330——2015年4月3

星期

活动内容

时间

地点

负责人

星期一

 

 

 

 

星期二

 

 

 

 

星期三

初一年级艺术节文艺汇演

 

 

 

星期四

初二年级艺术节文艺汇演

 

 

 

星期五

高中年级艺术节文艺汇演

 

 

 

备注